Portfolio Archive | Page 3 of 14 | Dioni ten Busschen
0
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-3,post-type-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Verleiding van de widde juffers

Uit de expositie ‘Mummia gedreven door onzekerheid’
Veenkoloniaal museum Veendam  ( september 2020 – juni 2021)
Over geloof en bijgeloof in de moerassen.
Het geloof in de witte wieven / heksen / mistslierten boven de moerassen.
Materiaal: turf op houtenpaneel en olieverf
Afmeting: 4 x ( 110 x 100 cm)

From the exhibition ‘Mummia driven by uncertainty’
Veenkoloniaal museum Veendam ( September 2020 – June 2021)
About belief and superstition in the marshes.
The belief in the white women / witches / fogstrings above the marshes.
Material: peat on woodenpanels and oilpaint
Size: 4 x ( 110 x 100 cm)

Wenkende wieven


Het geloof in de witte wieven, mistflarden in het moeras waarvan men dacht dat het heksen waren.
Materiaal: turf, houten paneel en olieverf
Afmeting: 240 x 160 cm

The belief in the white witches, fog above the marshlands.
Material: peat, wood and oilpaint
Size: 240×160 cm

Poort naar het Hiernamaals

Poort naar het Hiernamaals.
Geinspireerd op de Hunnebedden van het Trechterbekervolk in de moerassen van noord Nederland.
Materiaal: turf en hout
Afmeting: 350 x 100 x 40 cm

Entrance to the Hereafter.
Inspired by the Megaliths of the Trechterbeker people in the marshland in the north of the Netherlands.
Material: peat and wood
Size: 350 x 100 x 40 cm

Turffruit

Turffruit, grafgiften voor het Hiernamaals
Materiaal: turf, plasticafval en olieverf ( onderdeel project hergebruik plastic afval met turf)

Peatfruit, gravegifts for the Herafter
Material: peat, plastic waste and oilpaint ( part of the project reuse plastic waste with peat)

Tafel met grafgiften

Tafel met grafgiften. De zaal gaat over het geloof in het Hiernamaals. Mensen in de moerassen gaven veel dingen mee aan hun familieleden voor de reis naar het Hiernamaals. nuttige dingen zoals potten, eten en wapens.

Materiaal:
Vazen: turf, glas en olieverf ( uit het project ‘turf en het hergebruik van glas’)
Schaal: turf
Fruit: turf, oude plastic handschoenen en olieverf ( uit het project ‘turf en het hergebruik van plastic’)
Tafel: turf en hout

Table with gravegifts. This room was about the believe in the hereafter. Also in the marshlands people gave lot of things to their death family members for their lives after death. Usefull things such as pottery, food and weapons.

Material:
Vases: peat, glass and oilpaint ( from the project ‘peat and the reuse of glass’)
Bowl: peat
Fruit: peat, plastic gloves and oilpaint ( from the project ‘peat and the reuse of plastic’)
Table: peat and wood

 

Volle maan

Volle maan

Uit de expositie ‘Mummia gedreven door onzekerheid’
Veenkoloniaal museum Veendam  ( september 2020 – juni 2021)
Over geloof en bijgeloof in de moerassen.

Materiaal: zeer grove turf, hout en olieverf
Afmeting: doorsnede 90 cm x 3cm

From the exhibition ‘Mummia driven by uncertainty’
Veenkoloniaal museum Veendam ( September 2020 – June 2021)
About belief and superstition in the marshes.

Material: rough peat, wood and oilpaint
Size: section 90cm x 3cm

 

 

Volle maan

Uit de expositie ‘Mummia gedreven door onzekerheid’
Veenkoloniaal museum Veendam  ( september 2020 – juni 2021)
Over geloof en bijgeloof in de moerassen.

Materiaal: ruwe turf en olieverf
Afmeting: doorsnede 90 cm

From the exhibition ‘Mummia driven by uncertainty’
Veenkoloniaal museum Veendam ( September 2020 – June 2021)
About belief and superstition in the marshes.

Material: oilpaint on rough peat
Size: diameter of 90 cm.

Buitenste laag

Buitenste laag
Materiaal: turf en olieverf

Outside layer
Material: peat en oilpaint

 

Zelfopoffering

Zelfopoffering / Het zusje van het meisje van Yde (bekend veenlijkje in museum Assen)
Zelfopoffering is het ultieme offer.
Materiaal: turf rond metalen frame

Self-sacrifice / The little sister of the girl from Yde ( famous bogbody in the Netherlands)
Self-sacrifice is the ultimate sacrifice.
Material: peat around metal frame